Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Kredyt mieszkaniowy zdolność kredytowa

Ubiegający się o kredyt mieszkaniowy w bankach muszą złożyć stosowny wniosek kredytowy wraz z niezbędnymi dokumentami, zwłaszcza tymi, które stanowią potwierdzenie zatrudnienia i uzyskiwanego dochodu. Na ich podstawie analitycy bankowi podejmują się wyliczenia zdolności kredytowej danego klienta. Banki mogą przyjąć zupełnie inne kryteria obliczeń owej zdolności, stąd też różnice występujące w jej szacowaniu w różnych instytucjach finansowych.

Zdolność kredytowa jest określana jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania finansowego wobec banku, w miesięcznych ratach kredytowych, wraz z należnymi bankowi odsetkami w wyznaczonym terminie.  Wyliczenie zdolności kredytowej może odbywać się na szereg różnych sposobów, najprościej oszacować ją odejmując od uzyskiwanych przez wnioskującego o kredyt mieszkaniowych dochodów netto stałe wydatki. Do puli owych wydatków zalicza się:
– Koszty utrzymania mieszkania,
– Rachunki za media,
– Koszty konsumpcyjne,
– Zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek,
– Inne zobowiązania, np. alimenty.

Uzyskany w ten sposób wynik określa, na jaką ratę kredytową miesięcznie będzie mógł sobie pozwolić kredytobiorca. Rata kredytu nie może być przy tym wyższa niż połowa wyliczonej sumy wolnych dochodów.
Na wyliczenie zdolności kredytowej wpływa jeszcze wiele innych zmiennych, co oznacza, że w niektórych bankach może być ona wyższa, a w innych niższa, od wyliczonej według wskazanej metody. Banki wielokrotnie przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta biorą pod uwagę pewien minimalny pułap wydatków, które każdy obywatel musi teoretycznie ponosić, ale nie koniecznie fizycznie musi tak być, ponieważ może być np. na utrzymaniu swoich rodziców czy opiekunów.

Zdolność kredytowa klienta będzie oceniona lepiej w momencie gdy:
– Będzie on pozostawał w związku małżeńskim,
– Ma wykształcenie wyższe,
– Jest w stanie wskazać regularne dochody, uzyskiwane z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony,
– Jest zatrudniony w dużej, szanowanej firmie,
– Prowadzi przez dłuższy okres czasu własną działalność gospodarczą,
– Posiada pozytywną historię kredytową w BIK,
– Ma możliwość zabezpieczenia kredytu domem lub mieszkaniem,
– Ponosi minimalne koszty utrzymania swojego gospodarstwa domowego.

Zobacz także:  Najlepszy kredyt mieszkaniowy

Im wyższa zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy, tym większe prawdopodobieństwo tego, że otrzyma on pozytywną decyzję kredytową od banku i uzyska środki finansowe w ramach kredytu.

Wyliczenie zdolności kredytowej i wybór banku, który udzieli kredytobiorcy kredytu przy założonych dochodach i wydatkach, przeprowadzi dla nas doradca Open Finance. Dysponuje on kilkudziesięcioma ofertami kredytowymi i jest w stanie dopasować kredyt mieszkaniowy do możliwości finansowych przyszłego kredytobiorcy.