Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim

Preferencyjny program kredytów hipotecznych „Rodzina na swoim” zakłada dopłacanie kredytobiorcom spełniającym określone warunki, połowę należnych bankowi odsetek, przez okres maksymalny ośmiu lat. Koszty te pokrywa ze swojego budżetu Skarb Państwa. W sierpniu 2011 roku opublikowano nowelizację ustawy dotyczącej programu „Rodzina na swoim”, która weszła w życie 31 sierpnia 2011 roku. Ogranicza ona zdecydowanie możliwość skorzystania z dopłat rządowych do kredytów.

 

Dla kogo kredyt w ramach Rodziny na swoim?
Program adresowany jest do małżeństw, nawet tych, w których jeden z małżonków ukończył 35 lat, jeśli drugi nie przekroczył tegowieku, osób samotnie wychowujących dzieci, jak również osób niepozostających w związku małżeńskim, czyli singli. Beneficjenci programu nie mogą być stroną innej umowy kredytu preferencyjnego. Dodatkowo, aby móc skorzystać z kredytów hipotecznych z dopłatami rządowymi, nie można posiadać w dniu zawierania umowy kredytowej prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Jednocześnie, nie można też być najemcą lokalu mieszkalnego, choć w tym względzie ustawa dopuszcza pewne wyjątki.

 

Cel kredytu
Kredyt zaciągnięty w ramach programu „Rodzina na swoim” może być przeznaczony na cele mieszkaniowe, wśród których wymienia się:

  • Zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • Pokrycie kosztów wkładu budowlanego,
  • Sfinansowanie nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego,
  • Sfinansowanie adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne.

 

Warunki dodatkowe
Powierzchnia użytkowa kredytowanej nieruchomości nie może przekraczać dla lokalu mieszkalnego 75 metrów kwadratowych, a dla domu jednorodzinnego – 140 metrów kwadratowych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie nieruchomości zlokalizowane w Polsce. Dopłata rządowa nie dotyczy całego kredytu, ponieważ są określone pewne limity. Jeśli powierzchnia kredytowanego mieszkania ma mniej niż 50 metrów kwadratowych, a domu mniej niż 70 metrów kwadratowych, dopłata będzie naliczana od całości kredytu. Koszty budowy domu, czy też zakupu nieruchomości, które są przedmiotem finansowania kredytu „Rodzina na swoim” nie mogą przekroczyć ustawowego limitu ceny mieszkania, który jest określany jako iloczyn ceny kredytowanej nieruchomości i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Zobacz także:  Porównanie kredytów mieszkaniowych

Wysokość dopłat
Rząd zapewnia w ramach kredytów preferencyjnych spłatę połowy należnych bankowi odsetek, obliczonych wg stopy referencyjnej. W III kwartale 2011 roku wynosiła ona 6,43%. Kredytobiorca w konsekwencji będzie spłacał odsetki równe różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank wg stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego, a dopłatą do odsetek, jaka naliczona jest według zasad wyznaczonych w ustawie. Dopłaty trwają przez osiem lat, później kredyt staje się droższy i jest spłacany na normalnych zasadach.

Gdzie starać się o kredyt „Rodzina na swoim”?
Kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim” można otrzymać w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, mających podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wybierając bank, w którym klient będzie chciał zaciągnąć kredyt hipoteczny, musi zwrócić uwagę na koszty około kredytowe, w tym prowizję za udzielenie kredytu i marżę bankową, wpływającą w znacznej mierze na jego oprocentowanie. Zasady udzielania kredytów „Rodzina na swoim” we wszystkich bankach będą takie same, ale banki samodzielnie ustalają parametry udzielania i spłaty kredytu. Aby wybrać najbardziej korzystny kredyt preferencyjny najlepiej zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego doradcy Open Finance. Dobierze on dla nas taką ofertę kredytową, która będzie nam najbardziej odpowiadała.