Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Kredyt mieszkaniowy czy hipoteczny

Pojęcia kredytu hipotecznego i kredytu mieszkaniowego bardzo często są ze sobą mylone i używane znamiennie. Tymczasem, są to dwa odrębne rodzaje kredytów. Nie każdy kredyt hipoteczny będzie od razu kredytem mieszkaniowym, ale z drugiej strony, każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym.

Podobieństwa i różnice
Główną cechą kredytów mieszkaniowych jest to, że ich przeznaczeniem jest generalnie zakup mieszkania, choć nie tylko. Z pieniędzy pochodzących z kredytu mieszkaniowego można sfinansować:
– Zakup mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym,
– Zakup domu jednorodzinnego,
– Zakup domku letniskowego,
– Zakup garaży,
– Wykup mieszkania zakładowego lub komunalnego,
– Przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
Podobne cele prezentowane są w kredycie hipotecznym. Zarówno w przypadku kredytu mieszkaniowego, jak i kredytu hipotecznego, zabezpieczeniem spłaty zobowiązania wobec banku jest hipoteka ustanowiona na wskazanej przez kredytobiorcę nieruchomości.
Kredyt  mieszkaniowy musi zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe, ale już przy kredycie hipotecznym nie ma takiego przymusu. Środki finansowe pochodzące z kredytu hipotecznego można przeznaczyć na przykład na budowę domu, na remont czy modernizację mieszkania, jak również na zakup działki.
Cele kredytowania przy kredycie hipotecznym można przedstawić w następujący sposób:
– Budowa domu,
– Zakup działki budowlanej,
– Budowa dom lub mieszkania,
– Kupno domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
– Remont domu lub mieszkania,
– Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu,
– Modernizacja domu lub mieszkania,
– Zakup, remont, modernizacja lokalu użytkowego celem wynajmu lub dzierżawy.
Kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy mają podobne poziomy oprocentowania, korzystne dla klienta w porównaniu chociażby z klientami gotówkowymi. Na ogół, w przypadku tychże kredytów występuje długi okres kredytowania, wynoszący nawet do 50 lat. Klient musi spełnić podobne warunki formalne, aby otrzymać kredyt hipoteczny lub kredyt mieszkaniowy. Banki stosują też tożsame procedury udostępniania takich kredytów. Cel kredytowy może, aczkolwiek nie musi być przy kredytach mieszkaniowych i hipotecznych, taki sam.
Samo pojęcie kredytu hipotecznego jest szersze, niż pojęcie kredytu mieszkaniowego. Przede wszystkim różnica tkwi w możliwości wydatkowania pieniędzy pochodzących z kredytu. Regulacje prawne dotyczące kredytów hipotecznych i mieszkaniowych znajdują się w prawie bankowym.
Jak wybrać kredyt mieszkaniowy lub hipoteczny?
Wybór kredytu hipotecznego lub mieszkaniowego nastręcza nie lada trudności klientom, bowiem nie wystarczy porównać wyłącznie oprocentowania takich kredytów, aby wybrać najbardziej atrakcyjną w danym momencie ofertę rynkową. Pod uwagę należy wziąć i inne kryteria, do których zalicza się:
– Wysokość prowizji bankowej za udzielenie kredytu,
– Koszty rozpatrzenia wniosku kredytowego,
– Opłaty i prowizje,
– Walutę kredytu,
– Okres spłaty kredytu,
– Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kredytu,
– Możliwość regulowania w trybie elastycznym wysokości rat,
– Opłaty za wcześniejszą całościową lub częściową spłatę kredytu.
Szybkiego porównania kredytu pod różnymi względami dokona dla klienta doradca finansowy Open Finance. Dysponuje on ofertami kilkudziesięciu banków, dzięki czemu może wybrać dla klienta taką ofertę kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego, która będzie mu najbardziej odpowiadała.

Zobacz także:  Porównanie kredytów mieszkaniowych