Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Kredyt mieszkaniowy bez BIK

Każdy w zasadzie bank udzielający kredytów mieszkaniowych, przed przyznaniem klientowi kredytu, kontroluje jego sytuację finansową w Biurze Informacji Kredytowej. BIK jest źródłem informacji o historii kredytowej danego klienta.

Czym jest BIK?
BIK jest instytucją powołaną do życia przez banki i Związek Banków Polskich. Jej zadaniem jest zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji odnoszących się do bieżących zobowiązań i historii kredytowej wszystkich klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo –Kredytowych. Pozytywna historia kredytowa w BIK jest w większości przypadkach gwarancją otrzymania z banku pozytywnej decyzji kredytowej.
BIK archiwizuje informacje o sytuacji finansowej kredytobiorców, jak i pożyczkobiorców. Dane te trafiają do BIK już w momencie składania przez klienta wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki. Takie informacje są na bieżąco aktualizowane, co najmniej raz w miesiącu, w trakcie trwania okresu kredytowania u danego klienta. BIK gromadzi i przetwarza informacje zarówno o rzetelnych, jak i nieterminowych kredytobiorcach.

 

BIK niekoniecznie
Decydując się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, musimy być świadomi tego, że każdy bank i kasa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa sprawdzi naszą historię kredytowania w BIK. Jeśli będzie ona negatywna, raczej nie otrzymamy kredytu mieszkaniowego.
Istnieją jednak instytucje finansowe, w których istnieją oferty na kredyty mieszkaniowe bez BIK. Są one jedynym sposobem dla wszystkich kredytobiorców nieposiadających idealnej historii kredytowej lub solidnego zabezpieczenia kredytu, na sfinansowanie zakupu nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy bez BIK – czyli jak?
Kredyt mieszkaniowy bez BIK jest zobowiązaniem finansowym, które zaciągane jest w banku z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Na ogół, taki kredyt przeznaczany jest na zakup nieruchomości, która jednocześnie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu, bowiem jest na niej ustanawiana hipoteka. Kredyt mieszkaniowy bez BIK nie wymaga posiadania przez klienta pozytywnej historii kredytowania umieszczonej w bazach Biura Informacji Kredytowej. Przy kredytach mieszkaniowych bez BIK, zdolność kredytowa klienta jest oceniana nie na podstawie historii kredytowej, ale biorąc za punkt odniesienia inne kryteria, choćby wysokość osiąganych zarobków, branżę zatrudnienia, wartość zabezpieczenia hipotecznego itp.

Zobacz także:  Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim

Osoby starające się o kredyt bez BIK nie mogą posiadać zadłużenia przekraczającego pewien limit, wynoszący około kilkuset złotych. Bank dodatkowo oczekuje od kredytobiorcy starającego się o kredyt mieszkaniowy, że ten ureguluje niezwłocznie swoje zadłużenie w innym banku. Kredyty hipoteczne bez BIK udzielane są przez banki z zachowaniem szczególnej ostrożności. Niejednokrotnie bank może wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia spłaty kredytu lub ustanowienia innego zabezpieczenia.

Drobne poślizgi w spłacie kredytu, opłat czynszowych, kart kredytowych, czy innych zobowiązań finansowych nie są powodem do tego, aby bank kategorycznie odmówił udzielenia kredytu mieszkaniowego. W wielu bankach można znaleźć oferty, które udzielają kredytów mieszkaniowych bez BIK. Aby je odnaleźć i wybrać najlepszą z nich warto zwrócić się o pomoc do Open Finance. Doradca kredytowy znający sytuację klienta, na pewno dobierze kredyt mieszkaniowy, który będzie mu odpowiadał.