Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Czy opłaca się oszczędzać na lokacie progresywnej?

W oszczędzaniu system progresywny charakteryzuje się dużą efektywnością, ale jednocześnie ogranicza płynność inwestora indywidualnego. Lokata progresywna to ciekawa odmiana długoterminowego depozytu oszczędnościowego. W artykule poznasz zalety i wady wskazanego rozwiązania.

Najbardziej opłacalna formuła długoterminowego oszczędzania

W lokacie progresywnej chodzi z reguły o dopłacanie pieniędzy w trakcie oszczędzania. To zatem wyjątkowy produkt w ofercie bankowości detalicznej. Nowa wpłata nie powoduje straty dotychczas wypracowanych odsetek od kapitału. System progresywny w lokatach to nic innego, jak zwiększanie oprocentowania z czasem obowiązywania depozytu oszczędnościowego. Na początku inwestor indywidualny ma do czynienia tylko z niewielkimi zyskami, natomiast w ostatnich okresach z bezkonkurencyjnymi, dlatego przy dużym portfelu i stopniowym dokładaniu pieniędzy wskazana lokata jest niezwykle opłacalna. Inna, często spotykana nazwa lokaty progresywnej do lokata dynamiczna. Z reguły minimalna kwota lokaty progresywnej to 500 – 1000 złotych, bez ograniczeń maksymalnych. Jeżeli nie zamierzasz dopłacać do lokaty progresywnej zysk obliczysz najprościej przed dodanie wszystkich stawek oprocentowania i podzielenie na miesiące trwania (oczywiście bez założenia procentów składanych).

Elastyczne kształtowanie zysków w lokacie progresywnej

W klasycznej lokacie terminowej inwestor indywidualny jest zmuszony do zachowania depozytu przez cały okres obowiązywania umowy. Zysk narasta dopiero w momencie utrzymania lokaty bankowej do końca. To wiąże się z podatkiem od zysków kapitałowych, potocznie nazywanym podatkiem Belki (wynosi w Polsce 19% i jest automatycznie pobierany przez banki). Lokata progresywna ten problem eliminuje lub mocno minimalizuje w zależności od regulaminu instytucji finansowej. Progresywna lokata zakłada wycofywanie kapitału praktycznie w dowolnym momencie, do tego bez utraty odsetek. Warto, aby inwestor indywidualny dobierał lokaty z częstą kapitalizacją, ponieważ to gwarantuje większe korzyści finansowe przez procent składany. Niektóre lokaty progresywne obowiązują przez wiele lat. Dopiero w ostatnich opłacalność wzrasta powyżej klasycznych depozytów oszczędnościowych. Rynek lokat bankowych funkcjonuje od ponad dziesięciu lat pod presją niskich stóp procentowych. Na razie w planach Narodowego Banku Polskiego nie widać zmian dopasowanych do potrzeb inwestorów indywidualnych.

Zobacz także:  Najlepsze lokaty w bankach wciąż bez zmian

Prawidłowe porównywanie lokat progresywnych

Lokata progresywna to zachęta do wykorzystania procentów składanych, do oszczędzania długoterminowego, bez żadnego ryzyka wejścia z instrumenty rynku kapitałowego. Oczywiście na życzenie bank detaliczny jest w stanie powiązać praktycznie każdą lokatę z funduszami inwestycyjnymi, ale to najczęściej wybór średni lub bardzo mierni ze względu na zyski branży i nadmierne opłaty manipulacyjne. Samodzielna lokata progresywna to najlepszy wybór dla osób, które rozumieją specyfikę długoterminowego oszczędzania, ale nie chcą za bardzo ryzykować i często doglądać kapitału. Porównanie lokaty progresywnej rozpocznij od ściągnięcia faktycznych regulaminów produktów z banków. Nie wierz do końca podstawowym materiałom marketingowym, ponieważ odnoszą się najczęściej tylko do skrajnego/końcowego oprocentowania, a nie do początkowego – najniższego.

Lepsza dyscyplina finansowa

Lokata progresywna to pewien ratunek przed klasyczną lokatą bankową, w której trzeba przetrzymywać pieniądze z mocnym ograniczeniem płynności. System progresywny uczy pośrednio oszczędzania i daje inwestorowi indywidualnemu większą dyscyplinę finansową.