Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Nauka oszczędzania z kontem młodzieżowych

Na rynku polskim oraz światowym istnieje bardzo wiele produktów bankowych. Są to kredyty lokaty, konta, jednak dla nieletnich udostępniane są jedynie te ostatnie. Przepisy prawa mówią o tym, że rachunek bankowy może posiadać już osoba w wieku powyżej trzynastu lat. Co prawda owe konta posiadają wiele ograniczeń oraz są kontrolowane przez rodziców lub prawnych opiekunów, jednak dają dziecku duże poczucie odrębności oraz samodzielności, dzięki której niewątpliwie wie, ze jego rodzice bardzo mu ufają.
Tego rodzaju konta posiadają Wiela zalet takich jak niskie opłaty oraz oprocentowanie, jednak ich głównym atutem jest to, że uczą. Młode osoby posiadające tego typu rachunki w bardzo szybkim tempie uczą się korzystać ze wszystkich usług bankowych oraz rozwijają swoja świadomość ekonomiczną, jednak w wielu przypadkach uczą także oszczędzać.
Co prawda oszczędzanie na tego rodzaju rachunku bankowym nie powili na znaczny wzrost sumy naszych pieniędzy, ponieważ oprocentowanie jest bardzo niskie, jednak nie da się ukryć, ze dzieci jak i osoby dorosłe całkiem inaczej pojmują pieniądze mając je w ręku niż posiadając na koncie. Co prawda możemy mieć do nich ciągły wgląd poprzez Internet, jednak dużo trudniej wydać pieniądze przechowywane w banku niż te, które mamy przy sobie.
Zasad ta dotyczy również dorosłych, jednak nie da się ukryć, że dzieci odkładają pieniądze z dużo większym trudem. To właśnie konto bankowe uczy oszczędzać, ponieważ wpłacane tam regularnie kwoty pieniędzy otrzymane od rodziców sprawdzą jego wolę oraz wytrzymałość. Szczególnie w momencie, gdy pieniądze, które zbiera odkładane są na ważny cel.
Podstawą oszczędzania na koncie młodzieżowym jest ustalenie a następnie wyznaczenia z dzieckiem jednego celu bez względu na to czy rodziców stać na zakup danej rzeczy od razu czy nie. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie to właśnie w ten sposób dziecko nauczy się oszczędzać za pomocą kona w banku. Rodzice zobowiążą się wpłacać mu, co jakiś czas dana sumę pieniędzy. Oczywiście dziecko będzie mogło zrobić z nią, co zechce, jednak, jeżeli wyda swoje pieniądze wcześniej rodzice nie dadzą mu następnych na zrealizowanie postawionego sobie wcześniej celu.
Z tych właśnie powodów można wyciągnąć jasny wniosek. Każda młoda osoba która posiada konto młodzieżowe będzie dużo lepiej radziła sobie z oszczędzaniem pieniędzy niż jej rówieśnicy owego rachunku bakowego nieposiadający, ponieważ z jednej strony pieniądze, którzy rzeczywiście nie mamy w ręku kuszą mniej a z drugiej po prostu dużo lepiej odkłada się na pieniądze na koncie. Dlaczego? Odpowiedź jest jedna. Jest tak, ponieważ mody człowiek zdaje sobie sprawę z tego , że dna kwota pieniędzy należy wyłącznie do niego i jeżeli oszczędza je na jakikolwiek cel to będzie starał się dużo bardziej niż gdyby miał je przechowywać u rodziców, ponieważ w takim wypadku wie, że tyko on o ni decyduje. Zdaje sobie sprawę z tego, że nikt mu nie pomoże w momencie gdy wyda je na cos innego.
Podsumowując można powiedzieć, że dużo lepiej jest być w posiadaniu tego rodzaju konta niż uczyć nasze dziecko oszczędzać na sposoby konwencjonalne. Rodzice nie powinni mieć również obaw na temat tego rodzaju rachunków oszczędnościowych, ponieważ są one całkowicie bezpieczne. Dziecko nie ma możliwości zaciągnięcia jakiegokolwiek debetu lub kredytu. Co prawda debety są dozwolone, jednak jedynie w przypadkach  pozwolenia rodziców, jednak podstawowa forma konta młodzieżowego to idealne wyjście, które pomoże nam w nauczeniu naszego dziecka oszczędzać oraz pomoże mu stać się odpowiedzialnym.