Portal-Bankowy.com.pl
  1. Kredyty
  2. Konta
  3. Inwestycje
  4. Banki
  5. Doradcy finansowi

Jak uczyć dzieci podejmowania słusznych decyzji

Ogólnie rzecz biorą samo wychowanie dzieci to bardzo trudna sztuka. Istnieje wiele metod za pomocą, których rodzice starają się wpajać swoim pociechom podstawowe zasady etyki, zachowania oraz funkcjonowania w społeczeństwie.
W rzeczywistości wszyscy wraz z osobami dorosłymi podejmują również złe decyzje, jednak, aby unikać tego rodzaju błędów powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób wpoić naszemu dziecku odpowiednią hierarchię wartości po to, aby w przyszłości wiedziało, co jest dla niego najważniejsze.
Pierwszymi, znaczącymi i ważnymi decyzjami, jakie podejmuje dziecko jest głównie wybór szkoły bądź zajęć pozalekcyjnych. Oczywiście robi to konsultując się z rodzicami, jednak ma świadomość tego, że liczą się oni z jego zdaniem i jest dla nich ważne. Podejmowania słusznych i najbardziej odpowiednich decyzji można uczyć się na bardzo wiele sposobów, jednak niewątpliwie bardzo dobrym wyjściem z owej sytuacji będzie założenie dziecku konta młodzieżowego.
Dzięki niemu dziecko zacznie w pewnym stopni kontrolować oraz decydować o swoich potrzebach oraz o tym, na co powinno wydać swoje kieszonkowe. Większość rodziców może uznać, że może to robić równie dobrze bez posiadania rachunku bakowego, jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, że okres po trzynastym roku życia to najbardziej buntowniczy czas w życiu młodego człowieka. Wtedy chce stać się niezależny i niekontrolowany przez rodziców. To właśnie indywidualne konto pozwoli na owe poczucie. Normą jest to, ze nadal będzie znajdowało się pod ścisła rodzicielska kontrolą, jednak nie da się ukryć, że poczuje zaufanie, jakim obdarzyli go rodzice.
Własny rachunek bankowy będący w posiadaniu tak młodej osoby to swoisty test jej dojrzałości, ale również przestrzeń do nauki. Dziecko będąc w posiadaniu pewnej kwoty pieniędzy będzie zdawało sobie sprawę z tego, ze tylko ono decyduje, na co je przeznaczy i czego potrzebuje najbardziej. W tej przestrzeni rodzice będą zmuszeni dać dziecku pełna dowolność nawet wtedy, gdy zauważa, ze popełnia błędy. Będą one swego rodzaju nauczką, z której z całą pewnością wyciągnie wnioski następnym razem.
Nie możemy myśleć, że nasze dziecko od samego początku bezie wiedziało jak ma rozporządzać własnymi funduszami, jednak właśnie na tym polega nauka i popełnianie błędów. Im będzie ich więcej tym większą radość i dumę będą czuć rodzice, jeżeli następnym razem ich pociecha postąpi lepiej wzbogacona o wcześniejsze, gorsze doświadczenia.
Podsumowując można stwierdzić, że otwarcie rachunku bankowego tak młodej osobie to niewątpliwie niezwykła lekcja odpowiedzialności oraz nauka podejmowania odpowiednich decyzji. Nie da się ukryć, że im wcześniej dziecko pojmie jak powinno postępować oraz jakie są konsekwencje błędów oraz złych ruchów tym szybciej dojrzeje i wydorośleje.
Tego typu doświadczenia niewątpliwie rzutują na jego dorosłe życie, ponieważ to, czego nauczy się teraz pozostanie w jego świadomości na całe życie. Innymi słowy nie jest możliwa nauka bez popełniania jakichkolwiek błędów. Oczywiście rodzice również powinni wskazywać te właściwa drogę, jednak to w główniej mierze dziecko powinno o sobie decydować, ponieważ tylko wtedy dokładnie pojmie jak należy postępować. Nie da się niczego nauczyć bez wcześniej poniesionej na tym polu porażki. Tak właśnie jest w przypadku kont młodzieżowych. Jeżeli dziecko wyda wszystkie swoje pieniądze na jedną, w rzeczywisto śnie nie potrzebną rzecz w przyszłości będzie wiedziało jak powinno postać i co tak naprawdę jest mu potrzebne i niezbędne do funkcjonowania.